Muziek

Hier vindt u informatie over reeds uitgevoerde muziek 

Op 10 maart 2024 werd in samenwerking met de Muziekkring Enkhuizen de Via Crucis van Frans Listz uitgevoerd. Pianist was Martin Oei.  In het Noord Hollands Dagblad stond op maandag 11 maart 2024 onderstaande recensie.

Via Crucis - Frans Liszt.

 

Via Crucis is een werk voor gemengd koor, solisten en orgel of piano van de Oostenrijks-Hongaarse componist Franz Liszt. Het werk is gewijd aan de veertien kruiswegstaties. Het is een van de laatste werken van Liszt. 

Liszt begon met de compositie van dit werk terwijl hij in het najaar van 1878 in Rome verbleef en hij voltooide het in februari 1879 in Boedapest. Er zijn drie bronnen voor het werk overgeleverd: handschriften van eerste schetsen, die zich in Weimar bevinden, het handschrift van het gehele werk (in Boedapest) en een kopie hiervan (eveneens in Weimar). In de oorspronkelijke versie was voorzien orgelbegeleiding, later voegde Liszt hier een versie met pianobegeleiding aan toe.

Het werk neemt een bijzondere plaats in in het oeuvre van Liszt vooral omdat het een werk is van grote verstilling. Bijzonder is het werk ook omdat het de grenzen van de tot dan toe gangbare tonaliteit opzoekt. Het werk combineert unisono-zang (Staties I en XIV) met Lutheraanse hymnen (Staties IV en XII) en op Bach geïnspireerde koralen (Statie VI), terwijl een deel van de staties bestaat uit solopartijen voor orgel, dan wel piano. Liszt zelf had de bedoeling om het werk in het Colosseum uit te voeren, dan voorzien van harmonium-begeleiding.

Het Enkhuizer Bach Ensemble zal dit werk op 10 maart 2024 uitvoeren in samenwerking met pianist Martin Oei.

Martin Oei (1996) is een jonge pianist die zijn liefde voor pianomuziek wil delen met nieuwe doelgroepen. Daarom ontwikkelde hij in 2020 de voorstelling ‘Tom & Jerry in de Tuin der Lusten’ met bijzonder beeldmateriaal over het leven van Franz Liszt en trad hij op in musea met uitvoeringen, die aansloten op de collectie. In het Koninklijk Concertgebouw heeft hij een eigen serie Pianofeesten. Martin Oei kiest vaak voor de Romantiek en speelt graag op historische instrumenten zoals fortepiano’s en Franse vleugels van het merk Erard.

 Zie ook https://www.muziekkringenkhuizen.nl

Op 7 januari 2024 werd in een vesper de vijfde cantate van het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach uitgevoerd. Een volle kerk genoot van deze prachtige muziek .

7 januari  2024, 1700 uur  Zuiderkerk
Cantate V, (Weihnachtsoratorium) BWV 248
“Ehre sei dir, Gott, gesungen”.

Deze cantate, de vijfde van Bach's Weihnachtsoratorium, handelt over de zondag na Nieuwjaar.
Het stuk bevat een openingskoor, drie aria’s, twee recitatieven en een slotkoor. Het openingskoor is een lofzang op God en wordt gevolgd door een tenoraria die de geboorte van Jezus beschrijft.
De tweede aria, gezongen door de sopraan, is een ode aan de herders die de geboorte van Jezus hebben bijgewoond.
De derde aria, gezongen door de bas, is een lofzang op de naam van Jezus.
Het eerste recitatief, gezongen door de alt, vertelt over de besnijdenis van Jezus en het tweede recitatief, gezongen door de bas, kondigt de doop van Jezus aan. Het slotkoor is een lofzang op de Drie-eenheid.